Cena zlava a bonus PZP Axa

Cena, zľava a bonus PZP Axa

Cena povinného zmluvného poistenia v poisťovni Axa je ovplyvnená viacerými podmienkami a parametrami. Ide predovšetkým o dobu poistenia bez poistnej udalosti, ale aj o spôsob uzatvorenia poistenia, spôsob platby za poistné či o počet iných poistných zmlúv. Ak ide o ceny v poisťovni Axa, môžete si ich znížiť cez nasledovné zľavy: Bonus za bezškodový priebeh: Prvou kategóriou cenového zvýhodnenia je bonus za bezškodový priebeh. Tu… Read More »