Verzia pre tlač

Sumy stravného od 1. novembra 2014

Dňa 31.10.2014 nadobudlo účinnosť nové Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného č. 296/2014 Z. z., podľa ktorého sú sumy stravného pre pracovné cesty nasledovné:
 
pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty: 4,20 €
pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty: 6,30 €
pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty: 9,80 €


V súvislosti s novým opatrením, od 1.11.2014 je:

 • pre organizácie:
  nová optimálna hodnota stravného lístka: 4,20 €
  nová minimálna hodnota stravného lístka: 3,15 €
  Pripravili sme pre Vás aj praktickú zaokrúhlenú hodnotu stravného lístka: 3,20 €.
   
 • pre SZČO:
  možné započítať si do nákladov stravné až v hodnote 4,20 € za každý odpracovaný deň