Kontakty

Kontakty

Zákaznícke centrum

+421 800 182 721

Na bezplatnom telefónnom čísle sme pre vás k dispozícii každý pracovný deň v čase 7.30 – 16.30

Info@vasa-slovensko.sk
Online chat
SMS objednávka: +421 905 032 079

CENTRÁLA

VAŠA Slovensko, s.r.o.
Račianske mýto 1/B
831 02 Bratislava

IČO: 35 683 813
IČ DPH: SK2020322920

ČÍSLA ÚČTOV

Platiť môžete na 4 čísla účtov

SLSP: 0176082337/0900

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337
SWIFT (BIC): GIBASKBX

VÚB: 1489148012/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tatra banka: 2624191000/1100

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000
SWIFT (BIC): TATRSKBX

ČSOB: 0002390233/7500

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233
SWIFT (BIC): CEKOSKBX

Pobočky

POBOČKA BRATISLAVA

+421 2 555 642 64
+421 2 555 633 21
ba@vasa-slovensko.sk

POBOČKA TRNAVA
+421 33 551 31 53
+421 32 551 26 93
tt@vasa-slovensko.sk

POBOČKA NITRA
+421 37 741 35 38
+421 37 654 23 59
nr@vasa-slovensko.sk

POBOČKA TRENČÍN
+421 32 640 10 93
+421 32 652 64 34
tn@vasa-slovensko.sk

POBOČKA ŽILINA
+421 41 564 36 28
+421 41 562 39 42
za@vasa-slovensko.sk

POBOČKA BANSKÁ BYSTRICA
+421 48 415 41 54
+421 48 415 29 32
bb@vasa-slovensko.sk

POBOČKA PREŠOV
+421 51 759 28 50
+421 51 772 36 30
po@vasa-slovensko.sk

POBOČKA KOŠICE
+421 55 729 49 41
+421 25 556 33 21
ke@vasa-slovensko.sk

KONTAKTY MANAŽMENT

Ing. Igor Gnap

gnap
Riaditeľ spoločnosti
+421 2 555 642 64
ignap@vasa-slovensko.sk

Peter Ovari

ovari
Obchodný riaditeľ
+421 2 555 642 64
povari@vasa-slovensko.sk

Mgr. Ivana Hotová

hotova
Finančný manažér
+421 908 944 006
ihotova@vasa-slovensko.sk

Ing. Ladislav Fegyveres

fegyveres
Manažér logistiky
+421 905 221 275
lfegyveres@vasa-slovensko.sk

Mgr. Jana Caltíková

jana-caltikova
Marketingový manažér
+421 905 659 788
jcaltikova@vasa-slovensko.sk

Tibor Markó

marko
Manažér pre kľúčových zákazníkov senior
+421 905 935 062
tmarko@vasa-slovensko.sk

Ing. Tomáš Horský

tomas-horsky
Manažér pre kľúčových zákazníkov
+421 905 227 686
thorsky@vasa-slovensko.sk

Ing. Ivana Lišháková

lishakova
Manažér pre rozvoj siete partnerov
+421 905 553 221
ilishakova@vasa-slovensko.sk

Ing. Marek Kuruc

kuruc
Manažér pre rozvoj vzťahov so zákazníkmi
+421 905 355 216
mkuruc@vasa-slovensko.sk

Lucia Tomšíková

tomsikova
Manažér predaja a služieb zákazníkom
+421 905 227 684
ltomsikova@vasa-slovensko.sk