Vydávanie hotovosti zo stravných lístkov

Informácie a blog » Produktové novinky | Zákony a legislatíva

Vydávanie hotovosti zo stravných lístkov

vsv

Prečo sa nevydáva zo stravných lístkov?

Asociácia Emitentov Stravovacích Poukážok (ďalej len AESP), ktorej členom je aj VAŠA Slovensko, zastáva stanovisko, že vydávanie hotovosti zo stravovacích poukážok nie je v súlade s platnou legislatívou. AESP sa v tejto otázke obrátila aj na daňový úrad s požiadavkou o zaslanie jednoznačného výkladu.

Zabezpečenie stravovania zamestnávateľom a poskytovanie stravných lístkov zamestnancom sú definované v § 152 Zákonníka práce, v ktorom sú zároveň stanovené podmienky ich poskytnutia a použitia.

Stravný lístok nie je platidlo, ale poukážka na 1 teplé jedlo vrátane vhodného nápoja

Pri posúdení stravných lístkov treba vychádzať z definície stravných lístkov, najmä z Obchodného zákonníka, ako aj Zákona o platobných službách. Tento stanovuje, že stravný lístok sa nepovažuje za platobnú službu, a teda nie je platidlom.

Pretože je stravný lístok viazaný výlučne na zabezpečenie stravovania zamestnancov, je jeho poskytnutie zamestnancom oslobodené od dane v zmysle zákona o dani z príjmov.

Ak by bolo možné vydávať finančné prostriedky zo stravných lístkov, bolo by spochybnené samotné poskytnutie príspevku na stravovanie zamestnávateľom. Tento príspevok by podliehal daňovým a iným odvodom.

Prečítajte si stanovisko Slovenskej komory daňových poradcov k uvedenej téme.