V roku 2002 sme sa stali členom W.A.S.A.-Group

Informácie a blog » Aktuality | Produktové novinky

V roku 2002 sme sa stali členom W.A.S.A.-Group

logo_wasa

V roku 2002 sa spoločnosť Vaša stravovacia, teraz VAŠA Slovensko, stala členom nadnárodnej spoločnosti W.A.S.A. – Group

 

Akciová spoločnosť W.A.S.A. – Group je majoritným vlastníkom a servisnou spoločnosťou pre svoje dcérske spoločnosti pôsobiace na zahraničných trhoch. Bola založená v roku 2001 v Českej republike. Základnou úlohou spoločnosti bolo postupne skĺbiť ekonomiku a vzájomnú spoluprácu medzi spoločnosťami, ktoré patria do skupiny W.A.S.A., a vytvoriť pre ne spoločný imidž.

Poslaním W.A.S.A. – Group je zvyšovať štandard

 

Aktivity W.A.S.A. – Group sú zamerané na poskytovanie služieb v oblasti zabezpečovania stravovania formou stravných lístkov v ďalších európskych štátoch. Dôležitou úlohou spoločnosti W.A.S.A. – Group je tiež hľadať možnosti, ako ešte viac zefektívniť a skvalitniť poskytované služby a rozvíjať produktové portfólio.

Zahraničné know-how, ktoré VAŠA Slovensko ako člen skupiny využíva, je zárukou ďalšieho rozvoja spoločnosti a zabezpečenia vysokého štandardu poskytovaných služieb v oblasti stravovania porovnateľného so štátmi Európskej únie.

 

Členmi W.A.S.A. – Group sú

VAŠA Slovensko, s.r.o.
Wasza zywieniowa Polsko, Sp. z o.o.

Viac informácií na www.wasa-group.com