Stanovisko k rozhodnutiu Protimonopolného úradu

Informácie a blog » Aktuality | Zákony a legislatíva

Stanovisko k rozhodnutiu Protimonopolného úradu

vs4

Spoločnosť VAŠA Slovensko koná v súlade s platnou legislatívou SR

 

S rozhodnutím Protimonopolného úradu preto nesúhlasíme.

Využijeme všetky dostupné právne kroky na očistenie nášho mena. V súčasnosti stále prebieha správne konanie a rozhodnutie nie je právoplatné, preto sa do uzavretia celej záležitosti nebudeme vyjadrovať a žiadame, aby sa rešpektoval princíp prezumpcie neviny.