V roku 2017 podporujeme

Informácie a blog » Aktuality

V roku 2017 podporujeme

3

Na deťoch nám záleží

VAŠA Slovensko už dlhé roky myslí aj na tých najzraniteľnejších – deti. Preto sme v apríli 2017 s našim generálnym partnerom turnaja so spoločnosťou UNIQA Poisťovňa, a.s. uskutočnili zbierku pre Nadáciu detského kardiocentra priamo na turnaji VAŠA SLOVENSKO GOLF TOUR. Sme hrdí na to, že sa vyzbieralo krásnych  1300 €. Veríme, že peniažky pomôžu na tom správnom mieste.

Nadácia Detského kardiocentra je nezisková organizácia registrovaná na MV SR so sídlom v Detskom kardiocentre, v budove Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Ich cieľom je podporovať všetky aktivity, vedúce k zlepšeniu komplexnej starostlivosti o deti so srdcovými chybami, ktoré sú liečené v Detskom kardiocentre.

Podporili sme aj Detský domov Sereď, ktorý sa na nás obrátil s prosbou o materiálnu pomoc pri organizácii ich charitatívnej akcie.

Detský domov v Seredi bol založený v 60tych rokoch 20. storočia a bol pôvodne určený pre deti, ktoré sem boli umiestnené z blízkeho záchytného strediska. V priebehu nasledujúcich rokov tu bolo ročne viac ako 100 detí.

Myslíme aj na naše kultúrne dedičstvo

Dňa 23.6.2017 sa zišlo 42 zamestnancov VAŠA Slovensko, aby pomohli hradu Hrušov pri jeho obnove, ktorý napriek tomu, že patrí k národným kultúrnym pamiatkam Slovenska, dlhé roky chátral.

”Keďže na zrúcanine hradu prebieha sanácia a konzervácia, ako aj snaha o dobudovanie niektorých zrútených stien, zamestnanci VAŠA Slovensko sa v rámci svojho firemného teambuildingu rozhodli pomôcť pri obnove hradu Hrušov a vyjadriť tak  svoju spätosť s prostredím v ktorom žijú a pracujú. Na úvod dostali odborný výklad o histórii hradu, ako aj o jeho širších dejinných súvislostiach. Následne boli rozdelení  dobrovoľníci do skupín podľa druhu práce,” objasňuje Jana Caltíková, marketingová manažérka zo spoločnosti VAŠA Slovensko.

Muži na hrade preosievali zeminu pod odborným dohľadom za účelom odseparovania kameňov, a zeminy, ktoré sa použijú na dostavbu rozpadnutého múru. Taktiež kontrolovali, či sa v zemi  nenachádzajú archeologické nálezy. Napokon vyrovnávali terén pre postavenie lešenia, ktoré zabezpečí prístup k obnovovaným častiam múru. Ženy zasa čistili archeologické vykopávky, prevažne črepiny, z ktorých mnohé majú za sebou  niekoľko storočnú históriu.

Vo svojej komunikácii využívame odkazy na tradičnú slovenskú ľudovú tvorbu a podporujeme produkty vyrábané na Slovensku. Preto bolo prirodzené, že sme pomohli ľuďom z OZ Leustach, ktorí niekoľko rokov poctivo a v náročných podmienkach obnovujú významnú kultúrnu pamiatku – hrad Hrušov.

1245

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEŤOM S RAKOVINOU

V piatok 29. septembra 2017 sme zorganizovali v rámci turnaja VAŠA SLOVENSKO GOLF TOUR, zbierku pre neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou n.o.. Hlavným cieľom neziskovej organizácie je vybudovať špičkovú kliniku detskej onkológie. Zlepšovaním podmienok na liečbu, chcú dosiahnuť čo najvyšší počet úspešne vyliečených detí.

Dôležitosť témy si uvedomujeme všetci a preto sme radi, deti sme vyzbierali viac ako 1.500 € za čo sme úprimne vďační všetkým, ktorí ochotne prispeli. Pomoci deťom sa budeme aktívne venovať aj naďalej.

aw4g4221aw4g4220aw4g4341aw4g4665Spoločnosť VAŠA Slovensko má v tomto roku pripravených viacero dobrovoľnícko-charitatívnych akcii o ktorých Vás budeme informovať na našej webovej stránke.

VAŠA Slovensko