Rok 2016 v znamení detí

Informácie a blog » Aktuality

Rok 2016 v znamení detí

welten

Za rok 2016 sme našimi 2% pomohli organizáciám, ktoré svoju činnosť venujú deťom:

  • Hodina deťom
  • Združenie pomoci detskej onkológii
  • Rozum a zdravie
  • Plamienok, n.o.
  • Charita Agape Rimavská Sobota
  • OZ Bublina – tábory pre deti z detských domovov
  • OZ Kvietok
  • Timotej našim deťom

 

Pomohli sme aj priamo deťom, ktoré pomoc potrebujú, prostredníctvom občianskeho združenia Pomocníček:

  • Krisína R.
  • Miško B.

 

Golf pomáha deťom

Zároveň sme projektom „Golf pomáha deťom“ spolu s našimi partnermi zorganizovali finančnú zbierku na aktivity OZ Assistentia (pre projekt Fascinujúce deti). Veríme, že vynaložené prostriedky a úsilie pomôžu deťom prežiť klasické detské okamihy plné radosť, ktoré k životu detí patria.