Produkty a služby VAŠA Slovensko

Informácie a blog » Produktové novinky | Zákony a legislatíva

Produkty a služby VAŠA Slovensko

vs7

Aj vy práve riešite, ako zabezpečiť stravovanie a motiváciu vašich zamestnancov?

Spoločnosť VAŠA Slovensko je na trhu 20 rokov. Medzi naše produkty patria stravné lístky, stravovacie karty a benefitné lístky.

Stravné lístky predstavujú v súčasnosti najefektívnejší spôsob zabezpečenia stravovania pre zamestnancov v zmysle § 152 Zákonníka práce. Slúžia na priamy odber najmä teplých jedál v reštauračných a stravovacích zariadeniach na území celého Slovenska. Oddeliteľná časť stravného lístka umožňuje zamestnancom aj jeho využitie na objednávanie jedla deň vopred v závodných jedálňach.

Benefitné lístky sú jednoduchým a efektívnym spôsobom čerpania prostriedkov sociálneho fondu.

Ako sa stať klientom spoločnosti VAŠA Slovensko?

Stačí poslať prázdnu SMS na číslo 0905 032 079 a prejaviť tak záujem o spoluprácu, obratom vás budeme kontaktovať.

Lístky si môžete objednať online a požiadať o zaslanie zmluvy.

Chcete nám poslať zmluvu poštou? Zmluvu o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov na odber stravných lístkov vyplňte tu Univerzálna zmluva.

Zmluvu vytlačte a podpíšte v 2 vyhotoveniach a pošlite poštou na adresu centrály alebo príslušnej pobočky. K zmluve priložte, prosím, jednu kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra, resp. Živnostenského listu. Zmluvu podpisuje konateľ spoločnosti alebo ním splnomocnená osoba.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie alebo stretnutie s regionálnym zástupcom, kontaktujte nás.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti VAŠA Slovensko