Prečo je dôležité odmeňovať svojich zamestnancov?

Informácie a blog » Produktové novinky | Zákony a legislatíva

Prečo je dôležité odmeňovať svojich zamestnancov?

vs11

Poznáme efektívny nástroj motivácie zamestnancov

Každý chce mať zodpovedných a lojálnych zamestnancov. Slovné ocenenie je samozrejmosťou, no súčasťou budovania lojality k organizácii by mala byť aj malá pozornosť za dosiahnuté výsledky.

Rôzne pracovné pozície vyžadujú aj rôzne druhy benefitov pre zamestnancov.

2 druhy zamestnaneckých výhod

 • plošné poskytovanie benefitov všetkým zamestnancom – teda všetci zamestnanci majú nárok na všetky benefity. Či ich čerpajú, alebo nie, je na ich rozhodnutí.

 

 • flexibilné alebo voliteľné systémy, kedy si zamestnanec sám vyberá v rámci stanoveného limitu najzaujímavejšie výhody pre neho. Zamestnanci tento spôsob vnímajú pozitívnejšie, pretože pomocou neho môžu čerpať zamestnanecké výhody podľa toho, čo radi robia, kde sa dobre cítia, prípadne, ako radi relaxujú a trávia voľný čas.

Na čerpanie benefitov pre všetkých zamestnancov firmy najčastejšie využívajú prostriedky sociálneho fondu.

Okrem toho mnohé firmy poskytujú zamestnancom benefity aj zo zisku, t. j. nad rámec stanovený v zákone o sociálnom fonde alebo v iných zákonoch (napr. v Zákonníku práce).

Najčastejšie a obľúbené benefity

 • stravné lístky
 • mobilný telefón
 • firemný automobil na súkromné účely
 • príspevky na kultúrne podujatia
 • príspevky na športové aktivity
 • doplnkové dôchodkové poistenie, úrazové poistenie
 • dovolenka navyše
 • kompenzácia PN
 • preplácanie vzdelávania (cudzie jazyky, PC kurzy, soft skills…)

Zabezpečíme vám benefitné lístky  pre vašich zamestnancov.