Pitný režim Vašich zamestnancov

Informácie a blog » Produktové novinky | Zákony a legislatíva

Pitný režim Vašich zamestnancov

pitny

So stravovaním úzko súvisí aj pitný režim. Nedostatočný príjem tekutín môže ovplyvniť aj pracovný výkon vašich zamestnancov.

Pitný režim upravuje v siedmom paragrafe Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Zabezpečte pitný režim pre vašich zamestnancov s VAŠA Slovensko

Nominálnu hodnotu stravných lístkov “Pitný režim” si zvolíte sami

  • 0,33 €
  • 0,50 €
  • 1 €

Takéto stravné lístky sú označené textom “pitný režim”.

Kde môžu vaši zamestnanci použiť stravné lístky na pitný režim?

  • vo všetkých stravovacích zariadeniach v rámci Slovenskej republiky, ktoré poskytujú k jedlu vhodný nealkoholický nápoj
  • v obchodnej sieti našich zmluvných partnerov