Ako môžete vrátiť nespotrebované poukážky Edenred?

Informácie a blog » Aktuality

Ako môžete vrátiť nespotrebované poukážky Edenred?

1_poukazky_2018_kolaz_vas_18036_work_rj

Vážení klienti,

chceme Vás informovať, že vrátenie nespotrebovaných poukážok Edenred je možné do 20. 01. 2019.

Ako môžete poukážky Edenred vrátiť na preplatenie? Vrátenie poukážok je možné:

– poštou
– kuriérom
– osobne v pobočke Edenred v Bratislave

Pre vrátenie stravovacích poukážok je potrebné predložiť vyplnené tlačivo „Dobropis – Žiadosť o vrátenie stravovacích poukážok“, a v prípade darčekových poukážok „Dobropis – Žiadosť o vrátenie Edenred poukážok Darčeky a Služby“.

Obidva formuláre nájdete na stiahnutie na našej stránke www.edenred.sk/dokumenty-pre-firmy-a-zivnostnikov.

Vrátenie poukážok poštou či kuriérom

Vyplnenú žiadosť spolu s poukážkami nám pošlite doporučenou poštou na adresu: Edenred Slovakia, s. r. o., City Business Center I, Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava.

Po spracovaní žiadosti obdržíte e-mailom alebo poštou faktúru a dobropis. Dobropis Vám bude preplatený do 30 pracovných dní od spracovania žiadosti.

Vrátenie poukážok osobne – možné len v pobočke v Bratislave

Vyplnenú žiadosť spolu s poukážkami odovzdajte v pobočke. Žiadosť je možné vypísať aj priamo v pobočke.

V prípade, ak v žiadosti uvádzate iné číslo účtu ako evidujeme v našom informačnom systéme, je potrebné vypísať aj tlačivo „Oznámenie o zmene údajov spoločnosti“. Zmenu čísla účtu je možne nám zaslať aj e-mailom.

Pri spracovaní žiadosti obdržíte doklad o odovzdaní poukážok. Faktúru spolu s dobropisom obdržíte e-mailom alebo poštou. Dobropis Vám bude preplatený do 30 pracovných dní od spracovania žiadosti.

V prípade otázok ohľadom vrátenia poukážok Edenred nás prosím kontaktujte na informacie-sk@edenred.com.

Edenred Slovakia, s.r.o.