Mária Bachová, odbor ľudských zdrojov

Informácie a blog » Vyjadrenia

Mária Bachová, odbor ľudských zdrojov

„Tento druh benefitu jednoduchou formou prispieva k spokojnosti zamestnancov. Je pozitívnym prvkom firemnej
kultúry, ktorá napomáha dosahovať firemné ciele.“