Každý rok podporujeme neziskové organizácie

Informácie a blog » Aktuality

Každý rok podporujeme neziskové organizácie

vs9

VAŠA Slovensko rozdelila za rok 2013 svojho 1,5 % medzi neziskové organizácie

 

Aj touto cestou chceme zvýšiť povedomie o ich náročnom poslaní.

Budeme radi, ak sa myšlienka ich pomoci dostane k čo najširšej mase ľudí.

DOBRÝ ANJEL – nezisková organizácia

“Pomáhame rodinám s nezaopatrenými deťmi, kde je niekto chorý na rakovinu, alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu ako napr. detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej tiesne.”

PLAMIENOK n.o.

“Veľmi často sa stretávame s otázkami, ktoré nám naznačujú, že ľudia majú skreslenú predstavu o poslaní detského domáceho hospicu a jeho úlohe v živote nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín. Chceli by sme pomôcť ľuďom nahliadnuť hlbšie do tejto problematiky. Ukázať im, že aj v tých najťažších chvíľach to nie je len o bolesti, smútku a ťažkostiach. Je to aj o sile a kráse vzťahu. O vzácnosti času. O možnosti hľadať vlastnú cestu ako žiť a rozlúčiť sa. Chceme, aby sa o nás dozvedeli rodiny, ktoré by našu pomoc uvítali, ale nemali ešte možnosť dozvedieť sa o našich službách, aby sa mohli opýtať a my sme im mohli odpovedať. Aby sa nebáli požiadať o pomoc a aby sme im my tú pomoc mohli poskytnúť…”

NÁVRAT, občianske združenie

“Návrat je nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Sme presvedčení, že jedine rodina so stabilnými milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu poskytnúť optimálne podmienky na zdravý duševný vývin. Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku, všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne a rodinám s vážnymi problémami bude včas poskytnutá potrebná sociálna a psychologická pomoc, aby sa predišlo vážnemu utrpeniu ich detí.”