Patríme do Asociácie Emitentov Stravných Lístkov – AESP

Informácie a blog » Produktové novinky | Zákony a legislatíva

Patríme do Asociácie Emitentov Stravných Lístkov – AESP

vs12

Od roku 2002 sme členom Asociácie Emitentov Stravných Lístkov

Priority AESP

  • reputácia a spoľahlivosť systému stravovacích poukážok
  • rozvoj všetkých subjektov zapojených do systému
  • dodržiavanie pravidiel v súlade s platnou právnou úpravou v SR
  • poskytovanie stravovacích lístkov je služba finančného charakteru s vysokou pridanou hodnotou, mimoriadne náročná na bezpečnosť, skúsenosti, technológiu a finančnú stabilitu jej poskytovateľa

V súčasnosti sú na Slovensku v obehu stravovacie poukážky v hodnote približne 3,5 milióna EUR, pričom stravovacia poukážka sa v obehu správa ako cenina.

Emitenti stravovacích poukážok nesú zodpovednosť za to, aby peňažné prostriedky zverené zamestnávateľmi na účel zabezpečenia stravovania zamestnancov boli reálne zaplatené stravovaciemu zariadeniu, kde si zamestnanec jedlo zakúpil.

Kľúčovými atribútmi profesionálneho emitenta stravných lístkov sú

  • finančná transparentnosť
  • dôsledné kontrolné mechanizmy
  • finančné zázemie
  • stabilita

 

Rozvoj používania stravovacích poukážok má aj zásadný vplyv na zvýšenie možností a kvality stravovacích služieb na Slovensku. Stravovacie poukážky prinášajú prevádzkam nielen pravidelnú klientelu, ale aj dodatočný obrat.