Buďte pripravení na nové sumy stravného

Informácie a blog » Zákony a legislatíva

Buďte pripravení na nové sumy stravného

nom-hod

K zmene môže prísť už od 1. 11. 2016.

Index spotrebného koša dosiahol v mesiaci júl hodnotu 105 %, čo znamená spustenie legislatívneho procesu na úpravu cestovných náhrad.

Zvýšenie súm stravného by malo nastať začiatkom 4. kvartálu tohto roka, reálne sa preto dá očakávať zvýšenie nominálnej hodnoty stravných lístkov už od októbra 2016.

V predbežnej informácii k návrhu Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ministerstvo navrhuje novú optimálnu hodnotu na úrovni 4,50 €. Spodná minimálna hodnota by mala stúpnuť na 3,38 €.

Každá samostatne zárobkovo činná osoba by si tak mohla odpísať väčšie stravné a cestovné náhrady, a to až v hodnote 1 111 € za rok 2017.

O nadobudnutí účinnosti Opatrenia vás budeme informovať.

Radi vám pomôžeme využiť maximálny možný odpis z daní podľa aktuálne platnej legislatívy. Kontaktujte nás.