Aktuálne hodnoty stravných lístkov na rok 2016

Informácie a blog » Produktové novinky | Zákony a legislatíva

Aktuálne hodnoty stravných lístkov na rok 2016

vs3

Od 1. novembra 2014 sú v platnosti nové hodnoty stravných lístkov

Dňa 24. októbra 2014 vyšlo v Zbierke zákonov „Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravného“.

Zamestnanci a živnostníci/SZČO môžu aj v roku 2015 využiť optimálnu hodnotu stravných lístkov 4,20 €.

Aké sú aktuálne hodnoty stravných lístkov pre časové pásmo 5 až 12 hodín?

najvyššia hodnota sa zvýšila z 4,00 € na 4,20 €
minimálna hodnota sa zvýšila z 3,00 € na 3,15 €

Minimálna hodnota stravného lístka v zmysle platného Zákonníka práce musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v  trvaní 5 až 12 hodín (4,20 € x 75 % = 3,15 €).

V spoločnosti VAŠA Slovensko si môžete vybrať stravné lístky v týchto hodnotách:

5 €, 4,20 , 4 €, 3,80 €, 3,60 €, 3,50 €, 3,40 €, 3,30 €, 3,20 €, 3,15 €

Objednať stravné lístky