Ako sa stať partnerom

Spolupráca s nami vás bude baviť

Jednoduché kroky ako na to

1

vyhody_iko-prehladnostRegistrujte sa u nás.

2

Vašu prevádzku zaradíme do nášho zoznamu a pošleme vám nálepku na jej označenie.

3

ikony_info-12

Akceptujete lístky/VAŠA stravovaciu kartu vo vašich prevádzkach.

4

Odovzdáte lístky na preplatenie spolu s tlačivom vyúčtovanie lístkov.

Lístky starej emisie máte možnosť preplatiť vždy do 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roku.

5

Finančné prostriedky Vám pripíšeme na Váš účet.

Peniaze z transakcie cez VAŠA Stravovaciu kartu budete mať na účte do 3 dní po uskutočnení transakcie.

6

Potrebujete mať peniaze na účte čo najskôr? Využijete niektorú z našich služieb:

7

Bude Vám zaslaná elektronická faktúra.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

1. Chcem začať akceptovať produkty VAŠA Slovensko

Stačí, ak zvolíte jednu z nasledujúcich možností registrácie

 

2. Chcem začať akceptovať VAŠA stravovaciu kartu

Ak s nami zatiaľ nemáte uzavretú zmluvu, vyberte si niektorú z možností registrácie a v Predmete zmluvy označte E-stravný lístok.

 

Ak s nami máte uzavretú zmluvu, rozšírte spoluprácu podpísaním dodatku k už platnej zmluve. Využiť môžete niektorú z nasledujúcich možností

 

3. Chcem si dať lístky preplatiť

Lístky odovzdajte na preplatenie spolu s vyplneným tlačivom vyúčtovanie lístkov

 

  • osobne na centrále v Bratislave
  • osobne na našich pobočkách za jednotný poplatok vo výške 4,40 € bez DPH
  • zásielku do 500 € ako cenný list poštou (lístky musia byť zabalené v ceninovej obálke)
  • zásielku nad 500 €kuriérom
  • osobne vo všetkých veľkoobchodných prevádzkach METRO na pulte Služby partnerom
4. Potrebujem mať peniaze na účte skôr

Využite niektorú z našich služieb

 

5. Vzory lístkov a karty

Kompletné informácie o ochranných prvkoch lístkov a platnosti lístkov nájdete v informačnom letáku k aktuálne platnej emisii.

Pre zaslanie vzorov lístkov nás prosím kontaktujte.

6. Všeobecné obchodné podmienky

Od 13.6.2016 vstúpili do platnosti Všeobecné obchodné podmienky pre Partnerov.

7. Na stiahnutie

Tlačivá pre nadviazanie spolupráce a ostatné tlačivá a materiály na stiahnutie nájdete tu.